torstai 25. lokakuuta 2012

MERKINTÖJÄNI ESPOON KOULUTUSPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI
Kasvatetaan ja opetetaan lapset ja nuoret ymmärtämään omaa, muiden ihmisten, Espoon, pääkaupunkiseudun, Suomen, Euroopan ja koko maailman elämää sekä yhteiskuntien toimintaa. Opetetaan sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja yhteistyötä.Parannetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen tasoa. Säilytetään oppituntimäärät vähintään nykyisellä tasolla - siis ryhmäkokojen kasvulle ehdoton ei. Haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen ja Osaava-hankkeeseen.Peruskoulun jälkeen vailla opiskelupaikkaa jääneiden, lukion ja ammattioppilaitoksen keskeyttäneiden sekä nuorten työttömien määrät ovat kasvaneet rajusti myös Espoossa. Toteutetaan maamme hallituksen yksi kärkihanke, nuorten yhteiskuntatakuu, mikä vaatii hallinnonalojen yhteistyötä. Toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja saatetetaan voimaan vuoden 2013 alusta.Syrjäytymisen ehkäisemistä tehostetaan heti. Parannetaan tuki- ja erityisopetuksen resursseja. Järjestetään kunnollinen ja riittävä oppilashuolto ja muut erilaiset välttämättömät tukitoimet. Kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan jämäkästi. Huolehditaan päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten turvallisuudesta.- Tilakeskus-liikelaitoksen toiminta palautettava alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseksi

- toimitilojen rakentaminen ja korjaaminen ajantasaiseksi

- kaikki sisäilmaongelmat hoidettava välittömästi

- erilaisten rakennustapojen, mm. elinkaarimallin, todelliset kustannukset selvitettävä välittömästi

- rakennettava oikeankokoisia kouluja, mammuttikoulut ovat vaarallisiaVARHAISKASVATUS

- kasvatuksen laatua heikentävä keinottelu päivähoidon korkeilla täyttö- ja käyttöasteilla on lopetettava

- päiväkodin lapsiryhmiin ainakin kaksi opettajaaPERUSOPETUS (PERUSKOULU JA LUKIO)

- nykyiset ryhmäkoot vähintään säilytettävä: 1. - 2. luokilla 13 - 18 ja muilla luokilla 13 - 20 sekä yhdysluokilla ja työturvallisuuden kannalta vaarallisessa opetuksessa 10 - 16; erityisesti heikot oppilaat hyötyvät pienistä opetusryhmistä; monet lukioiden opetusryhmät ovat kasvaneet jo liian suuriksi, ja niitä onkin pienennettävä

- huolehdittava siitä, että kaikille peruskoulun päättäville on toisen asteen koulutuspaikka

- alakoulun oltava lähikouluAMMATILLINEN OPETUS (OMNIA)

- lähiopetuksen viikkotuntimäärä nostettava ammatillisessa opetuksessa yli kolmenkymmenen

- nuorten yhteikuntakuun toteuttaminen vaatii hallinnonalojen yhteistyötä

perjantai 17. helmikuuta 2012

Minä - sosialidemokraatti

Hannu Suntio osaa, toimii ja välittää on vakiintunut viime vuosina iskulauseekseni. Sosialidemokraateille ovat tärkeitä työ, oikeudenmukaisuus, heikoista huolehtiminen, rauha ja solidaarisuus. Nämä asiat ja arvot sisältyvät tuohon sloganiini, eivätkä ne ole menettäneet vuoden 1903 Forssan kokouksen jälkeen ajankohtaisuuttaan, vaikka jotkut niin eri syistä haluavatkin väittää. Hyvä ja paha ovat ikuisia, vaikka ajat muuttuvat - niin jatkuu myös taistelu hyvän puolesta jatkuvan arvioinnin, päivittämisen, uudistamisen ja uudistumisen kautta laiskuutta ja välinpitämättömyyttä vastaan.

Perustotuus on, että talous on ihmistä ja maailmankaikkeutta varten - eivätkä ihmiset ja kosmoksen rikkaudet ilman ehtoja taloutta varten.

Elämäntyöni on olla opettaja ja yhtä kauan on kestänyt myös rakas harrastukseni ammattiyhdistystyö. Lasten ja nuorten kasvattaminen ja opettaminen on haasteellista mutta samalla rikasta ja palkitsevaa. Talous-, sosiaali- ja terveysasiantuntijat korostavat koulutuksen ensisijaisuutta kaiken hyvinvoinnin perustana.

Omana koulu- ja opiskeluaikanani sain olla myös ihan oikea työläinen puutarhalla, paperitehtaassa ja satamassa tilapäisesti (se on: kun rahat loppuivat) yli kymmenen vuoden ajan. Tosin työläinen ja palkansaaja olen vieläkin, vaikka en haluakaan laajentaa käsitettä niin laajasti kuin jotkut poliittiset temppuilijat.

Olen myös oppinut välittämään - sekä tiedottamaan että rakastamaan. Konkreettisimmin tämä näkyy yhteiskunnallisessa toiminnassani ammattiyhdistysten lisäksi puolueosastossa, kulttuurilautakunnassa ja seurakuntaneuvostossa.

Johdonmukaisesti ja sitkeästi pyrin eteenpäin vaikuttamistielläni kansan tahdon mukaan voimavarani jakaen. Tänä vuonna ovat edessä ainakin puoluekokous- (nro 25), HOK-Elanto- ja kuntavaalit. Me matinkyläläiset teimme kolme puoluekokousaloitetta - yhden nimi on Vanhusten ja vammaisten asumisen ja turvaverkkojen parantaminen.

Harrastan melko paljon monenlaista kulttuuria. Siispä yksi runoni, käy yhtä hyvin nimettömänä tai nimellä Oodi elämälle:

Tartu
käteen katseeseen
uskaltaudu ihmiseen
valoon aurinkoon
toivoon työhön
avunhuutojen keskellä
hädän maailmassa
ilo hymyilee
rakentaa talon
asua
siihen
elämän ikkunan.